Interpellation till servicenämndens ordförande gällande rullstolsgunga


Det är många som undrar varför kommunen ännu inte byggt någon rullstolsgunga. Oavsett majoritet så har det aldrig byggts någon sådan gunga.

Flera andra kommuner har satsat på detta för att barn med funktionsvariation skall kunna gunga. T.ex. inne i Karlstad så finns det en rullstolsgunga på Hultsbergsskolan.

Jag vill nu veta hur det tilltänkta styret tänker agera i denna fråga. Frågan om rullstolsgunga har diskuterats men inget har hänt. I skrivande stund så verkar det klart att sittande majoritet kommer att fortsätta styra fram till 2026.

Detta är en relativt enkel sak att genomföra så det skall inte behöva
ta ännu en mandatperiod innan något händer. Det rör sig heller inte om mycket pengar, vare sig det gäller byggnation eller underhåll.

Vissa viktiga satsningar kan göras även om kommunen måste spara. Därför ställer jag följande fråga till ordföranden för servicenämnden.

När kommer hammaröborna att få en rullstolsgunga?