Interpellation om den enorma belåningsgraden i Hammarö kommun

Kommunen har lånat och lånat sedan en lång tid tillbaka. Den senaste tidens inflyttning och
tillhörande exploatering har dessutom spätt på nuvarande och framtida behov av nya lån.
Skulle räntan gå upp med en procentenhet idag så skulle räntekostnaden öka med cirka 16 miljoner
per år. Idag ligger kommunens låneskuld på 1,6 miljarder (Drygt 2 miljarder för kommunala
koncernen).


Fram till 2030 kan kommunen att behöva ha lån på sammanlagt runt 4 miljarder, beroende på vilka
investeringar som görs. Detta för att täcka kommunens investeringsbehov för t.ex. nya vägar och
skolor. Mycket av detta investeringsbehov har en stark koppling till den senaste tidens inflyttning och
exploatering.


Men tanke på omvärlden så börjar det se skakigt ut för Hammarö kommun. Vi ser en kraftig inflation
och skenande oljepris, mycket tack vare pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. För några
dagar sedan gjorde Federal Reserve sin störta räntehöjning på 28 år. Med andra ord har
lågkonjunkturen redan börjat. Detta skapar oro i hela världen och chefsekonomen för Världsbanken,
Carmen Reinhart, varnade nyligen för en djup lågkonjunktur.


Kommunens lånebehov är extremt stort samtidigt som räntan höjs. Priserna på mat, drivmedel och el
går upp. En lågkonjunktur är på ingång med stigande arbetslöshet vilket leder till minskade
skatteintäkter. 2025 skall Hammarö kommun börja att amortera. Räntorna kan mycket väl dra iväg
med 2 procentenheter och mer.


2030 kan situationen kan bli så illa att räntekostnaden är runt 80 miljoner samtidigt som kommunen
skall amortera lika mycket. En summa på 160 miljoner blir en fin simhall om året i lånekostnad. För
övrigt är vi skeptiska till om Kommunen bör bygga en simhall nästa mandatperiod. Risken är stor för
ännu en skattehöjning. Förvisso farhågor men likväl ett möjligt scenario.
Så mina frågor till kommunstyrelsens ordförande lyder:


Kan ni tänka er att dämpa inflyttningen och exploateringen för att således dämpa behoven av nya
lån?

Finns det någon pågående detaljplan med nytt bostadsområde som ni kan tänka er att ändra för att
få minskad exploatering och mindre bostäder?

Kan ni tänka er att sälja arrendetomter till de som vill köpa loss sitt arrende för att få pengar till
amortering eller nya lån?

Vilket år kan kostanden för ränta och lån vända och börja minska?