Interpellation om majoritetens inställning till bevarande av jordbruksmark


Både pandemin och invasionen av Ukraina har gett oss en påminnelse om hur viktigt det är att bevara
vårt jordbruk och vår självförsörjning. Ju mer vi måste importera av det som är livsnödvändigt desto
mer sårbara är vi när det kommer en kris. Därför är det av ovärderlig vikt att vi är rädda om våra
jordbruk.


Få har missat den mediala uppmärksamheten som uppkommit nu när kommunen planerar den nya
Tynäsvägen. Detta tack vare att just denna vägplan hotar det lokala jordbruket. Blir denna vägplan
verklighet så är risken stor att de som äger jordbruket ger upp då allt för mycket ängsmark tas i beslag.
Ängsmarken är viktig för nötkreaturen.


En annan viktig tillika aktuell fråga är klimatet. Ju mindre import av livsmedel desto mindre
klimatpåverkan. Vill majoriteten på Hammarö bidra till ett minskat självförsörjande och ett ökat
beroende till import från andra länder, något som både riskerar Sveriges säkerhet på lång sikt och
utgör ett hot mot miljön på kort sikt genom långa och smutsiga transporter?


Vår förhoppning är att majoriteten tänkt några varv till och inte genomför vägplanen så att det lokala
jordbruket hotas.


Så min fråga till kommunstyrelsen ordförande lyder:


Är ni fortfarande lika övertygande, trots pandemi och oro i Europa, att fullfölja den nuvarande
vägplanen för nya Tynäsvägen då denna hotar det lokala jordbruket?