Interpellation om barnomsorg på OB-tid genom samarbete med Karlstad kommun

Frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid har drivits länge i kommunen, men utan resultat. Varje
gång som frågan har lyfts så har det röstats ner. Det erbjuds således ingen barnsomsorg på nätter eller
ens sena kvällar i vår kommun. Flera andra kommuner runt om i Sverige erbjuder detta. T.ex. Kils
kommun. Varför inte i Hammarö?


Vi lever sedan länge i ett samhälle där många jobbar på andra tider än 08:00 – 16:00. Vi lever i ett 24-
timmars-samhälle. Detta är huvudskälet till att många kommuner erbjuder barnomsorg. Det räcker
med att ta vårdsektorn eller restaurangbranschen för att se behovet av denna barnsomsorg. Brist på
barnomsorg på OB-tid drabbar främst ensamstående småbarnsföräldrar då de ofta tvingas att tacka nej
till jobb. Är du dessutom timanställd och tackar nej till jobb så är risken stor att du hamnar längre ner
på vikarielistan.


Kommunal har gjort uträkningar som visar att det lönar sig för en kommun att erbjuda denna form av
barnomsorg. Kommuninvånarna jobbar mer och det skall tilläggas att de som jobbar på obekväma
tider i regel har betydligt högre timlön. Detta är en fråga som tåls att lyftas igen. En undersökning om
barnsomsorg på OB-tid gjordes i kommunen för cirka tio år sedan och då svarade över hundra
kommuninvånare att de är i behov av barnomsorg, utöver de tider som erbjuds. Denna siffra lär ha
ökat markant sedan dess.


För att ett ”nattis” skall kunna upprättas i Hammarö så kanske vi måste tänka utanför ramarna. Ett
samarbete med Karlstad kommun skulle kunna lösa denna fråga. Karlstad behöver säkerligen utöka sin
barnomsorg på OB-tid och vi behöver få igång detta. Verksamheten skulle kunna utföras i en lokal
som ligger nära kommungränsen. Det finns förmodligen flera fördelar i att samarbeta.
Förhoppningsvis skulle detta lösa frågan om barnomsorg på OB-tid som många kommuninvånare
längtar efter. Men innan detta eventuellt genomförs så är det vissa frågetecken som behöver klargöras.


Så min fråga till bildningsnämnden ordförande lyder:


Finns det möjligheter och fördelar i att, via ett samarbete med Karlstad kommun, införa barnomsorg
på obekväm arbetstid?