Interpellation om separat elmätning inom Hammaröbostäder


Hyresgäster inom Hammaröbostäder har hört av sig till oss och undrat hur elmätningen görs. Frågan
har då gällt om det görs separat elmätning eller inte. En hyresgäst som vi talat med säger att separat
elmätning inte görs i det hus där hyresgästen ifråga bor. Det innebär i så fall att elen mäts kollektivt
vilket i sin tur leder till att hushåll med en låg elförbrukning får betala för hushåll med en hög
förbrukning.


Vi anser att elen alltid skall mätas separat vilket blir mest rättvist och skapar incitament för att vara
sparsam med energin.

Därför vill jag ställa följande frågor till styrelsen ordförande i Hammaröbostäder:

Finns det hus där det inte görs separat elmätning för varje lägenhet?
Finns det i så fall planer på att införa separat elmätning i dessa lägenheter?