Interpellation om den ”försvunna” ljuskonsten

Under den förr förra mandatperioden så beslutade servicenämnden att köpa in ljuskonst för
dryga miljonen kronor. Vi talar då om de tre meter höga kaveldunen som var tänkta att
utsmycka infarterna till Hammarö. Dessvärre kom denna ljuskonst aldrig upp och i skrivande
stund har vi inom SoB varken sett eller hört något om detta. Det vi hörde senast för ett år
sedan var att allt ligger i en lokal på Hammarö utbildningscenter. Det har varit tal om att sätta
upp ljuskonsten vid Djupängen eller i Skoghall centrum. Inget har hänt.


Man kan fråga sig varför servicenämnden lade dryga miljonen på detta från början, men nu
när denna ljuskonst ändå har köpts in så måste den givetvis sättas upp någonstans.

Därför ställer jag följande frågor till servicenämndens ordförande.


Vart finns denna ljuskonst idag och tänker ni sätta upp detta någon gång?