Interpellation om höga konsultkostnader

En lokaltidning har haft en artikel om de stora summor pengar som de värmländska kommunerna
lägger på konsulter. Enligt det som skrivs så sticker Hammarö kommun ut när det gäller
konsultkostnader. Endast Karlstad kommun lägger mer pengar på konsulter vilket är naturligt då
Karlstad är betydligt större.


Förklaringen från Hammarö kommun, varför konsultkostnaderna stuckit iväg, är att kommunen haft
flera stora byggprojekt. Detta är förvisso en förklaring men vi anser ändå att konsultkostnader ändå
dragit iväg onödigt mycket och vill ha en förklaring på hur det ser ut i dagsläget när det gäller
konsultkostnader och vad styret tänkt att göra för att dämpa dessa kostnader. Kommunen måste göra
något åt dessa kostnader då det råder

Därför vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsen ordförande:

Hur ser konsultkostnaderna ut i dagsläget och kommer de att öka eller minska i framtiden?


Vilka konsulttjänster tänker ni spara in på för att således spara pengar?


Vilka konsulttjänster skulle kommunen kunna hitta inom den egna kompetensen eller i samarbete med
annan kommun för att således spara pengar?