Motion om skollunch under sommarlovet

Motion om skollunch under sommarlovet

Skolan har precis dragit igång och sommarlovet är slut. För vissa barn innebär detta större möjligheter
att kunna äta sig mätt. Under sommarlovet händer det tyvärr att vissa barn ibland får gå hungriga.
Skälen till varför vissa barn inte får i sig tillräckligt med mat under sommarlovet är flera.
Det handlar inte bara om att föräldrar har dålig ekonomi. Det handlar även i vissa fall om psykisk
ohälsa och missbruk. Många gånger rör det sig säkerligen om en kombination av orsaker.


I vissa kommuner har det serverats skolmat under sommarlovet för att försöka komma åt detta
problem. I Forshaga kommun så har det serverats skollunch på Lärcenter eller Dejeskolan under
sommarlovet. Det har gällt alla elever i kommunen från förskoleklass till årskurs 9.


Detta är något som Hammarö kommun bör göra. I alla fall på prov. Vart skulle det i så fall serveras
skollunch under sommarlovet? Under vilka veckor och vad skulle serveras? Sist men inte minst vad
skulle det kosta? En gissning skulle vara mellan 200 000 – 300 000, men detta bör givetvis utredas
först. Relativt sett är detta en liten summa som kan ge mycket trygghet och välbefinnande hos barnen.
Det finns även föräldrar, ofta ensamstående, som jobbar mycket under sommarlovet och då kan det
kännas tryggt att barnen kan gå och äta skollunch.

Därför föreslår Partiet Sans o Balans i Hammarö fullmäktige:

Att kommunen utreder hur servering av skollunch under sommarlovet skulle gå till och vad det skulle
kunna kosta.

Att kommunen på prov serverar skollunch under ett sommarlov för att senare utvärdera om det är
motiverat att fortsätta och eventuellt utveckla detta.