Ledamotsinitiativ om knarkhundar

Missbruk av narkotika finns överallt. Som politiker kan man aldrig luta sig tillbaka när det gäller
denna fråga. Även om det inte finns några synliga bevis. Bevis för detta går alltid att finna i alla
samhällen. Om man letar tillräckligt noga.


Några som är tillräckligt bra på att leta är polisens knarkhundar. Som kommun kan man ha ett fint
samarbete med polisen i denna fråga. I t.ex. Eskilstuna kommun så lades ett förslag om att ge tillåtelse
att låta polisens knarkhundar genomsöka skolorna.Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S), framhäver att skolorna aldrig skall
vara en plats för knarkhandel. Han säger till Aftonbladet att ”nu får det vara slut på naiviteten, skolor
ska vara frizoner från knark”. Kommunen ser nu över samarbetsavtalet med polisen och tänker lyfta
fram frågan om knarkhundar på skolor.


Likaså skall inte vi vara naiva i vår kommun. Även om det, till synes, inte finns liknande problem som
i Eskilstuna. Att detta ens existerar i vår kommun är illa nog.

Därför bör vi ha ett samarbete med polisen i denna fråga. Främst när det gäller skolans lokaler, men
även när det gäller andra lokaler i vår kommun. Inom kommunens egna lokaler, såsom kommunhuset,
så bestämmer vi själva om detta. Gällande skolans lokaler så måste detta gå via rektorn. Detta löser vi
genom dialog och påverkansarbete. Vilken rektor kan säga nej till att bekämpa knarket?


Därför skall vi ge uppdrag till kommundirektören i denna fråga. Sen kan Kommundirektören
eventuellt delegera detta vidare.


Därför föreslås:


Att kommundirektören ges i uppdrag att verka för att kommunens allmänna lokaler skall kunna brukas
för genomsök av knarkhundar. I både förebyggande syfte och utbildningssyfte.


Att kommundirektören ges i uppdrag att, genom påverkansarbete och dialog, verka för att kommunens
skolor(främst högstadieskolor) kan användas för genomsök av knarkhundar. Både i förebyggande
syfte och utbildningssyfte.