Ledamotsinitiativ om nattmammor

Hammarö kommun hade verksamhet med dagmammor förra mandatperioden. Den verksamheten lades
ner under samma mandatperiod. Huvudorsaken sades vara bristande intresse bland föräldrarna.
Nu har några år passerat sedan dess. Hammarö har växt och mycket har hänt. Det
är dags att lyfta denna fråga igen, men med en annan inriktning.


Skälen är flera. För det första vet vi i dagsläget inte hur intresset är bland våra kommuninvånare vad
gäller efterfrågan på dagmammor. För det andra har vi obundna varit i kontakt med de som jobbade
som dagmammor och de är intresserade av att jobba med detta igen.
Sist, men inte minst, så kan dagmammor även vara nattmammor. Nattmammor är något som är riktigt
intressant för vår kommun.


Frågan om nattis vara eller inte vara har diskuterats länge i Hammarö kommun. Oavsett hur
diskussionen har gått så finns det de som är intresserade av barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta
för att slippa att tacka nej till arbete.
Ett s.k. nattis är kostsamt. Även om det, enligt vissa undersökningar, är lönande att ha nattis så tvekar
flera kommuner av rädsla för stora kostnader.


Här kan s.k. nattmammor passa väl in. De skulle smidigt kunna axla det eventuella behov som finns
gällande nattis. Undertecknad har muntligen fått bekräftat, via bildningsförvaltningen, att nattmammor
troligtvis är lönande att ha för Hammarö kommun. Man har sett över denna lösning med
nattbarnvårdare i andra kommuner då det är mer ekonomiskt fördelaktigt. T.ex. Kävlinge och
Olofström. Speciellt vid lägre efterfrågan. Alternativt har man sett över om jourdagbarnvårdare är
aktuellt. Nattmammor kan även avlasta den ordinarie barnomsorgen som är på dagtid.


Därför skall kommunen undersöka intresset och behovet av att införa nattmammor. Likaså om det är
ekonomiskt fördelaktigt. Med målet att nattmammor skall införas om så är fallet.


Därför föreslås kommunstyrelsen:


Att ge i uppdrag till kommundirektören att undersöka efterfrågan på nattmammor samt om det är
ekonomiskt fördelaktigt, med målet att nattmammor skall införas om efterfrågan är relevant nog samt
att det är ekonomiskt fördelaktigt.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*