Motion om nollade mötesarvoden för råd och gruppledare

Även politiker behöver dra sitt strå till stacken nu när Hammarö kommun måste dra åt svångremmen.
Det är idag svårt att rekrytera lokalpolitiker och det är mycket avhopp i flera fullmäktige. Givetvis
skall politiker ha ersättning för den tid som läggs ner och det ansvar som innehas. Det finns dock
vissa områden där det går att skära ner.


Idag så har de arvoderade gruppledarna i fullmäktige även mötesarvode för fullmäktigemötena. Detta
anser vi blir lite tårta på tårta. I de flesta kommunerna ser det ut såhär, men inte alla. Hammarö
kommun bör tillhöra undantagen här.


Det månatliga arvode på cirka sjutusen kronor anser vi är gott nog för den tid och ansvar som
gruppledarrollen innebär. Likaså när det gäller rådsplatser, oavsett om det är hel- eller deltid.


Därför yrkar vi i Hammarö kommun:


Att kommunen inför som princip att arvoderade gruppledare, samt råd, inte skall få något mötesarvode
för fullmäktigemötena.