Motion om sänkt partistöd

Kommunen går onekligen mot tuffa tider. Inte nog med skattehöjning och en annalkande
lågkonjunktur, nu har vi även Coronan och dess effekter på samhället.
Vi har tidigare motionerat om slopat arvode för gruppledare samt om frysta arvoden. Detta för att
även politiken kan spara in på vissa områden. Inte bara våra förvaltningar och verksamheter skall dra
i svångremmen. I svåra tider måste alla hjälpa till.


Nu ser det tyvärr ut som att mer besparingar kommer att behövas på grund av Coronan. Statens
öronmärkta pengar täcker säkerligen inte upp för alla skador som kommunen åsamkas och kommer
att åsamkas av denna pandemi.
Det betyder att risken är överhängande för att ytterligare besparingar kan komma att behöva
genomföras. Politiken skall givetvis dra sitt strå till stacken. Det som ytterligare kan besparas inom
politiken är partistödet.

Partistödet består av ett grundstöd som är lika för samtliga partier och ett
mandatstöd som baseras på hur många mandat partiet har i fullmäktige.
Kommunallagen säger att kommuner & landsting får ge partistöd. Inget om hur stor summa.
Därför föreslå vi att partistödet sänks med en femtedel. Tjugo procent. Detta skulle bli en årlig
besparing på 99 628 kronor.


Därför yrkar vi i Hammarö kommunfullmäktige:


Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skära ner 20 % på partistödet.