Motion om LSS-boende för ungdomar

Idag är det kö för att få ett LSS-boende för de ungdomar som behöver detta. Kötiden är oacceptabel.
Det är hög tid att kommunen börjar att göra mer i denna fråga. Vi har idag Björkhagsgården som
Hammarö bostäder, enligt senaste fullmäktige, inte riktigt vet vad man skall göra med i framtiden.
Björkhagsgården ses idag ett alternativ för LSS-boende, men något skapt förslag för just ungdomar
finns inte. Ungdomar vill bo nära centrum och inte på Sätterstrand eller Gunnarskärsgården.


Därför yrkar vi i Hammarö kommunfullmäktige:


Att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att skapa LSS-boenden för ungdomar på Björkhagsgården