Ledamotinitiativ om politisk information på hemsidan

Att våra medborgare, både enkelt och snabbt, kan finna politisk information på vår hemsida är en
ovärderlig detalj i vårt demokratiarbete. Idag finns möjligheten att följa de politiska besluten via
kommunens hemsida. Både kallelser och protokoll från fullmäktige och styrelser läggs ut på
hemsidan. Så långt allt väl.
Men det finns en del kvar att önska. En del information kommer ut sent. T.ex. kallelsen med
tillhörande handlingar till dagens styrelsemöte finns, i skrivande stund, inte ute i. Information bör
komma ut i god tid innan själva mötet äger rum.


Likaså gäller det hur informationen frontas på hemsidan. Det finns en rubrik som heter ”Kommun
och politik” vilket är bra. Men detta kan frontas ännu mer så att det blir än mer tydligt vart man går
in för att komma direkt till handlingarna. Man skulle t.ex. kunna infoga en ruta för handlingar och
protokoll bredvid rutan där man söker bygglov. Hammarö är, relativt sett, bra inom denna fråga men
vi skall bli ännu bättre och helst bäst i riket.


Därför ger jag följande uppdrag i mitt ledamotsinitiativ


Att det ses över hur den politiska informationen, gällande handlingar och protokoll, kan komma ut
snabbare på hemsidan samt hur dessa handlingar kan frontas bättre.