Motion om tydlig information om fördelning av skatteinkomster och andra inkomster

Hammarö kommun har nyligen höjt skatten kraftigt. Ändå har vi ett sparbeting och många
hammaröbor undrar givetvis vart våra skattepengar går. Skatter och avgifter höjs men det
skall ändå sparas. Folk har i regel ingenting emot att betala skatt så länge man vet att det går
till betydelsefull kärnverksamhet i kommunen. Att invånare vill betala skatt för att finansiera
gemensamma resurser är inget nytt. Enligt forskning har skattesystem funnits redan under
de gamla egyptiernas tid ungefär ett par tusen år före Kristus.


Den enda är som sagt att de som betalar skatt vill ha någon form av kvitto på att
skattepengarna fördelas omsorgs- och ansvarsfullt. Därför vill vi se en tydlig och frontad
information på kommunens hemsida. T.ex. en klickbar box med texten ”Hit gick dina
skattepengar året 2020”. Här skulle kommunen detaljrikt, men ändå tydligt, förklara vilka
inkomster kommunen har samt vart pengarna går ett visst år.


Det är idag möjligt att själv söka efter denna information genom att t.ex. gräva fram
kommunens årsredovisning. Men detta är inte helt enkelt att hitta och i själva
årsredovisningen får man gräva ytterligare.


Därför vill vi att kommen skapar ett lättillgängligt och klarspråksmässigt lättförståeligt
dokument på kommunens hemsida där det tydligt framgår vad kommunen haft för
inkomster och intäkter samt utgifter och kostnader för den senaste tiden.


Därför yrkar vi i Hammarö fullmäktige:


Att det på kommunens hemsida skapas ett lättillgängligt och lättförståeligt dokument som
detaljerat beskriver vilka intäkter, inkomster, utgifter och kostnader som kommunen har
haft den senaste tiden så att man lätt kan se hur kommunen brukar skattepengar, statliga
bidrag m.m.