Ledamotsinitiativ om behandlingen av ledamotsinitiativ

Vi som företräder Sans o Balans lade flera ledamotsinitiativ redan under 2019. Vissa initiativ lades
dessutom i början av året. I skrivande stund så har det inte kommit något svar. Med andra ord så har
det gått två år för vissa av förslagen. Detta är inte hållbart.
Därför skall styrelsen ha som policy att ledamotsinitiativ bör vara besvarade inom ett år. Precis som
det är när det gäller motioner i fullmäktige. Likaså skall det årligen redovisas vilka ledamotinitiativ
som ej ännu besvarats. Precis som det görs med motioner som ej ännu bevarats men är under
behandling.


Därför ger vi följande uppdrag i vårt ledamotsinitiativ:


Att det införs en policy som säger att ledamotsinitiativ/politiska initiativ bör vara besvarade inom ett
år samt att det årligen, likt redovisningen av obesvarade motioner, redovisas vilka ledamotsinitiativ
som ännu inte blivit besvarade.