Motion om allergiförskola

Hammarö växer och därmed också behoven av specialiserad barnomsorg. I vissa större kommuner så
finns det något som heter allergiförskola. Det är precis som det låter. En förskola som är skräddarsydd
för svårt allergiska barn. Här städas det mer ingående, kosten planeras noggrant och
ventilationssystemet är annorlunda om man jämför med en vanlig förskola. Inga barn som har pälsdjur
hemma får gå på dagiset. Det är inte enbart allergiska barn som går på dessa skola. Barn som har
genomgått en viss operation och är känsliga för infektioner kan få en plats, givet att inga pälsdjur finns
hemma.


Det är givetvis mer kostsamt att ha en allergiförskola jämfört med en vanlig förskola. Det är mer
personalkrävande av naturliga skäl då en del extra skall göras. Förutom städning och kost så skall
pedagogerna ha extra koll på t.ex. medicineringen.


Det finns flera andra kommuner som har allergiförskola. Vår grannkommun Karlstad t.ex.
I Varberg kommun startades en allergiförskola redan 1991.
En tydlig fördel som tidigt upptäcktes i Varberg var att föräldrarna till allergiska barn fick vabba
betydligt mindre efter att barnen fått plats på allergiförskolan.


Det finns många fördelar med en allergiförskola och vi tycker det är dags för Hammarö kommun
undersöker behovet och möjligheterna att införa detta. Denna undersökning skall vara nog grundlig för
att vara ett underlag för kommande bugeterbete om det blir aktuellt att införa en allergiförskola.
En allergiförskola kostar men barnens hälsa måste gå först och det finns en ekonomisk fördel i att
föräldrarna får vabba mindre. I Synnerhet om föräldrarna är anställda av Hammarö kommun.


Därför yrkar vi:


Att kommunen ser över behovet och möjligheterna att skapa en allergiförskola i vår kommun och att
denna undersökning skall kunna utgöra beslutsunderlag inför ett kommande budgetarbete.