Motion om att göra kontroller av avloppsvattnet för att påvisa droger

Narkotikan är ett problem i alla kommuner. Hammarö är inget undantag. I dagsläget görs en
del i vår kommun för att bekämpa narkotikan, men betydligt fler åtgärder kan göras.
En åtgärd som görs i flera kommuner är att avloppsvattnet testas för att påvisa om det finns
droger eller doping.
Två kommuner i Värmland som kavlat upp ärmarna rejält i kampen mot drogerna är Karlstad
och Arvika där det införts nya handlingsplaner för att förebygga användandet av alkohol,
narkotika, dopning och tobak bland unga. En av åtgärderna i dessa handlingsplaner är att man
gör nattsök med narkotikahundar i skolorna. Såsom man gör i många kommuner sedan länge.


Karlstad och Arvika hakar även på den relativt nya trenden att testa avloppsvattnet för att
försöka påvisa förekomsten av droger och doping. Detta görs även i t.ex. Gävle och Malmö.
Det går t.o.m. att mäta avloppsvattnet på olika ställen i kommunen. Det är mycket som går att
säga genom avloppsvattnet. T.ex. olika områden och dagar i veckan som det påvisas mest
droger.


Detta är något för Hammarö kommun att haka på. Vi kan göra detta på egen hand eller i
samarbete med Region Värmland eller annan kommun om det finns fördelar i det.
Kanske finns det möjlighet till samarbete med Karlstad universitet eller en myndighet?
Oavsett är detta en fråga där vi inte kan vänta. Om dessa prover skulle påvisa förekomsten av
droger så kan kommunen i efterhand besluta om vilka insatser som skall till för att få bukt
med detta.


Därför yrkar vi i Hammarö kommunfullmäktige:


Att kommunen, på egen hand eller via samarbete, ser över möjligheterna att göra kontroller av
avloppsvattnet för att påvisa förekomsten droger, doping eller andra förbjudna substanser.