Motion om introduktionskurs för lärarvikarier

Det är många som jobbar som lärarvikarie i vår kommun och tycker att det är ett fint och intressant
jobb. Vikarierna gör ett mycket viktigt jobb då de är flexibla och kan hoppa in på olika arbetsplatser i
bildningsförvaltningen. En vikarie möter elever i olika åldrar och med olika behov. De gör ett
ovärderligt arbete.


Någon som skulle vara på sin plats är någon form av introduktionskurs. T.ex. de som jobbar inom
hemtjänsten får en utbildning på två dagar innan de kan börja arbeta. Om du inte är utbildad
undersköterska eller högre. Likaså skulle det kunna anordnas en liknande kurs för de som skall bli
obehöriga lärarvikarier. Att man behöver utbildning inom hemtjänsten är inte så konstigt. Annars kan
man inte få delegering eller ge insulin. Men för lärarvikarier finns det också ett behov av en del
förberedande kunskaper. Även om det inte finns medicinska skäl.
Idag får man som ny lärarvikarie gå på ett rekryteringsmöte innan man blir anställd. Här ges allmän


info och det ges möjlighet till frågestund. Detta är bra men det behövs lite mer. T.ex. en dagskurs där
man får lära sig enkla grunder i allt från t.ex. stökiga situationer i klassrummet, pedagogisk lunch till
lågaffektivt bemötande. Givetvis även om hot, våld och kränkningar.
Det är omöjligt att få bred kunskap på en dag eller två men vissa enkla grundläggande kunskaper och
tips kan ges så att den nya personalen känner sig lite mer förberedd än de är i dag. Mycket lär man sig
genom att jobba i verksamheterna men all kunskap måste inte fås den långa vägen och vissa saker kan
vara svårt att tänka på även om man jobbar i en verksamhet.


I skrivande stund är det ganska svårt att få tag i vikarier och en introduktionskurs skulle kunna bidra
till att vikarierna känner sig mer trygga och inte ger upp efter de första gångerna de vikarierar. Kursen
bör givetvis vara frivillig och inget krav. Kursen ska vara till för de som känner att de vill ha lite kött
på benen innan. T.ex. pensionerade lärare eller lärarstundeter kanske inte känner att de är i behov av
en dylik kurs innan de börjar att vikariera.


Därför yrkar vi i Hammarö kommunfullmäktige:


Att det erbjuds någon form av introduktionskurs för obehöriga lärarvikarier för att de skall få viss
grundläggande kunskap innan de börjar jobba.