Motion om mer transparens vid redovisning av partistöd


Idag finns ett krav att samtliga partier, som får partistöd, årligen skall inkomma med en redovisning
om hur partistödet har disponerats. Detta för att få mer inblick och klargöra om partistödet har använts
på ett korrekt sätt. Kommunen skickar ut en mall att fylla i där partierna skall redovisa partistödet.
Det finns bl.a. en ruta där partierna skall fyllas hur mycket av partistödet som är sparat från föregående
år. En ingående balans vad gäller partistödet med andra ord. Vissa partier lämnar denna ruta tom och
vissa partier redovisar exakt på kronan vad som finns sparat.


Detta anser vi att varje parti skall redovisa och fylla i. Därför vill vi att kommunen skall införa som
krav, för att få nytt årligt partistöd beviljat, att det även skall fyllas i hur mycket av partistödet som
finns sparat från föregående år. Om det inte finns pengar kvar att redovisa så skall det stå noll i detta
fält.


Det finns ingen lag eller annat krav som kräver att en kommun skall betala ut partistöd. Detta görs
frivilligt för att stärka det partipolitiska arbetet hos de partier som har mandat i fullmäktige.
Således har varje kommun även viss frihet när det gäller att bestämma kraven för hur detta stöd
redovisas. Partistödet skall inte enbart präglas av sans och balans, utan även av transparens.


Därför yrkar vi i Hammarö kommun:


Att det införs som krav, för att få nytt årligt partistöd beviljat, att det offentligt även redovisas hur
mycket partistöd som finns sparat från föregående år.