Interpellation om narkotikahundar i kommunens skolor och övriga lokaler

Den 3 mars ifjol så lade vi ett ledamotsinitiativ om narkotikahundar i våra skollokaler och övriga
lokaler. Initiativet fick framföras.


I initiativet så föreslog att kommundirektören ges i uppdrag att verka för att kommunens allmänna
lokaler skall kunna brukas för genomsök av knarkhundar. I både förebyggande syfte och
utbildningssyfte.
Även att kommundirektören ges i uppdrag att, genom påverkansarbete och dialog, verka för att
kommunens skolor(främst högstadieskolor) kan användas för genomsök av knarkhundar. Både i
förebyggande syfte och utbildningssyfte.


Orsaken till detta är att föräldrar och ungdomar kontaktat oss och berättat om vittnesmål på att det
förekommer droger i våra högstadier. Att göra nattsök med knarkhundar på skolor är ett sätt att
komma åt problematiken. I flera kommuner, t.ex. Örebro och Eskilstuna, har detta gjorts och polisen
har varit positivt till detta.
Även i utbildningssyfte, när nya polishundar utbildas, kan kommunens lokaler användas. Något som
är behövligt då polisen inte kan välja och vraka bland lokaler att utbilda sina hundar i.
Speciellt då det behövs autentiska miljöer och inte bara tomma industrilokaler och liknande.


På senaste kommunstyrelsemötet (13/1) så frågade undertecknad kommunstyrelsens ordförande
hur långt man kommit med förslaget. Detta då styrelsen, på detta möte, beslutade om
medborgarlöftet där en av prioriteringarna var att fortsätta med drogbekämpningen tillsammans
med polisen.


Döm av min förvåning när ordförande då svarade att detta med polishundar i våra skolor m.m. inte är
aktuellt. Mycket märkligt att man byter fot i en sådan viktig fråga.
Även om vi toppar trygghetsrankningen så kan vi inte luta oss tillbaka. Alla parametrar mäts inte i
denna mätning plus att det finns alltid ett mörkertal.


Så min fråga till kommunstyrelsens ordförande lyder:
Varför är inte narkotikahundar i våra skolor m.m. inte en aktuell fråga i dagsläget?