Interpellation till Samhällsbyggnadsutskottets ordförande

Fullmäktige den 27 januari så försökte Sans o Balans få igenom förändringar på lagda förslag till
aktualiseringen av översiktsplanen. Jag, och kommunfullmäktige, fick då veta av Mattias Joelsson att
kommunen förlorar skattekraft om villaägare säljer och flyttar Karlstad. Vi sade då att så inte behöver
vara fallet. Jag, och fullmäktige, fick då också veta att skatteintäkter inte fungerar som jag påstod.
Mattias Joelssons uppfattning om hur man ökar skattekraften är att den per automatik ökar med
antalet innevånare. Det stämmer i regel. Men inte alltid. För om den regeln gäller som står där nu,
att när villaägare på Hammarö flyttar till Karlstad, så minskar skattekraften. Men eftersom villor på
Hammarö är eftertraktade kommer de att få nya ägare (annars flyttar för övrigt inte folk) och
skattekraften är därmed inte påverkad av om någon flyttar till Karlstad. Dessutom så har
förmodligen, de som köper hus i Hammarö kommun, en hög inkomst. Kan Joelsson hålla med om
detta och erkänna att mitt ändringsförslag var korrekt och föreslå rättelse av det dokument som
antogs?


Vidare föreslog Sans o Balans att samma dokument skulle kompletteras med att ekonomiska kalkyler
ska upprättas som motiverar kommande investeringar. Joelsson svarade då att det inte gick, för det
finns ingen standardmetod att räkna på kostnader och intäkter i kommuner, utan man vet att på sikt
kommer intäkterna som betalar investeringarna.


Sans Och Balans anser detta vara ett naivt resonemang. Resultatet av ett sådant tänkande ser vi just
på Hammarö. Åtstramningar i budget, rekordhöga kommunala avgifter, skattehöjning i rekordklass,
gigantiska skulder och krav på renoveringar och förbättrat underhåll av hela kommunala
förvaltningen.
Hade man hållit sig till kärnverksamheten, underhållit kommunal egendom och gjort samma sorts
kalkyler som vartenda hushåll måste göra, skulle vi inte ha det som vi har det. Jag efterlyser därför
sans i räkenskaperna och föreslår att fullmäktige uppdrar åt förvaltningen att utveckla ett
kalkylsystem där man åtminstone ska kunna se vad som krävs för att en kommunal investering ska
vara återbetalad och inom vilket tidsspann. För mig och Sans o Balans är det svårt att förstå hur det
politiska parti tänker om man inte ens vill försöka tänka men hjälp av ekonomiska kalkyler.
Förhoppningsvis kan Mattias Joelsson och Kd hålla med om detta vid närmare eftertanke.


Så min fråga till Samhällsbyggnadsutskottets ordförande lyder.


Menar ni fortfarande att skattekraften, per automatik, sjunker i Hammarö om villaägare säljer sin
villa och flyttar till Karlstad?


Menar ni fortfarande att det inte behövs kalkyler vid byggnation av nya bostadsområden?