Interpellation om ny detaljplan på Nordvästra Tye


Nu finns nya detaljplanen för Nordvästra Tye ute för att granska och kommentera. Planen kommer
att ge möjlighet för upp till 60 nya bostäder. Det rör sig om både småhus och flerbostadshus.
Denna detaljplan är något som oroar. Då inte bara kommuninvånare som bor på Tynäs.
Alla är oroade över den stora inflyttningen som skett bakåt i tiden, men även den som sker då nya
detaljplaner, likt denna detaljplan, skapas och genomförs.
Det är inte enbart befolkningsökningen som oroar. Även att grönområden bitvis försvinner för gott
oroar också. Här har vi fått information till oss om att grönområden avverkas redan nu för att
förbereda planen. Handling innan beslut i så fall.


Därför ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:


Vilka yttranden från de boende har man tagit tills sig av efter samrådsmötet, när man senare
upprättade detaljplanen?

Har man gjort någon kalkyl över hur många barnfamiljer som eventuellt kommer att flytta till dessa
nya uppemot 60 bostäder?


Har man gjort en kalkyl över vilka direkta kostnader, som blir de närmaste åren, om dessa uppemot
60 bostäder blir av?


Kan man garantera att det i praktiken inte byggs fler än 60 bostäder i slutänden?


Stämmer det att man redan nu skövlar mark för att förbereda för dessa planerade bostäder med
tillhörande bebyggelse?