Interpellation om den ökade otryggheten i kommunen

Få har kunnat undgå att det råder ökad oro bland våra kommuninvånare när det gäller den
ökande otryggheten i samhället. Allt från vandalisering till droger och våldsdåd med dödlig
utgång. Åtgärder har gjorts av kommunen med bl.a. ökad närvaro av väktare. Det är bra men
räcker inte för att tillgodose det verkliga behovet av insatser. Ökad polisiär närvaro är en
viktig komponent här. Det ligger inte på kommunens bord att anställa och organisera inom
polisen. Det är statens uppgift. Men en kommun kan föra dialog och utföra ett visst
påverkansarbete.
Vi undrar här hur den nya majoriteten för dialog uppåt gentemot polisen för att få ökad
trygghet i vår kommun. En del av de grövre brotten skall, enligt våra källor, vara kopplat till
organiserad brottlighet. Är brottlighet organiserad så finns det ännu större behov av polisiär
närvaro. Något som kan vara ett krav gentemot polisen när organiserad brottslighet dyker upp
i en viss kommun.


Otryggheten råder inte bara ute i samhället utan även i våra skolor. Tyvärr får vi fortfarande
samtal från olika kommuninvånare om att drogsituationen fortfarande är oroväckande i
skolorna. Nu nämns inte bara om drogerna på högstadiet. Vi får även höra att droger finns
bland barn i mellanstadiet.
Vi har fått höra av en förälder att ett av ett deras barn, som går i mellanstadiet, fick någon
form av ”karamell” nedtryckt i halsen ute i skogen när det var rast. Det var äldre elever om
utförde detta. Om det var godis eller något annat vet man inte då barnet lyckades att spotta ut
det direkt, men man lyckades inte att hitta objektet efteråt.
Oavsett så kan vi konstatera att otryggheten är stor bland många föräldrar och elever.
Vi undrar därför hur nya styret ställer sig till att, via dialog med skolan, införa åtgärder mot
droger såsom frivilliga drogtester, narkotikahundar och andra åtgärder. Åtgärder som kan
anses kontroversiella av vissa men som ger effekt.
Vi vill ha så hög effekt som möjligt i kampen mot droger och ökad otrygghet. Oavsett om vi
får toppbetyg i rakningar och rapporter så finns det alltid parametrar som inte mäts samt ett
mörkertal.


Därför lyder mina frågor till kommunstyrelsens ordförande:


Vilka åtgärder, i form av dialog och påverkansarbete, gentemot polisen görs och kommer att
göras för att få så mycket polisnärvaro som möjligt i vår kommun? Vilka andra eventuella
åtgärder kan man tänka sig i det fall dialogen och påverkansarbetet är resultatlöst?


Vilka åtgärder mot droger i våra skolor är det nya styret beredda att införa för att utöka
kampen mot drogerna?