Interpellation om policy hos Hammaröbostäder

Att kommuninvånare ges möjlighet att få en bättre hushållsekonomi är ett grundläggande
element för trygghet och välmående i kommunen. Undertecknad, samt flera andra inom
partiet Sans o Balans, har via kommuninvånare fått höra att barnfamiljer, trots att de redan
är hyresgäster hos Hammaröbostäder, blir nekade att flytta till en billigare hyresrätt. Detta
med motiveringen att familjen ifråga har skulder hos kronofogden.


Om detta stämmer så är det mycket märkligt. Om en familj redan hyr och vill få bättre
ekonomi, för att således kunna komma ikapp med ekonomin, så skall Hammaröbostäder
uppmuntra och stödja detta. Speciellt om det rör sig om barnfamiljer. Det som skall vara
mest avgörande är givetvis hur hyresgästerna skött inbetalningarna gentemot
Hammaröbostäder.


Är man hyresgäst så finns ju redan ett avtal och sköter man detta avtal så skall det inte vara
något hinder att söka annan lägenhet som har likvärdig hyra eller är betydligt billigare. Trots
allt finns det ju redan ett färdigt och underskrivet avtal mellan parterna.
Det kan ju även vara så att den nya lägenheten har samma hyra men har fler kvadratmeter
vilket passar en flerbarnsfamilj.


Om ovanstående uppgifter stämmer så måste inställningen och policyn ändras.


Därför är mina frågor till ordförande för Hammaröbostäder:


Stämmer det att Hammaröbostäder nekar redan befintliga hyresgäster att byta lägenhet
med motiveringen att hyresgästerna har skulder eller andra betalningsanmärkningar?


Om så är fallet. Kan man tänka sig att ändra sin policy/inställning så att redan befintliga
hyresgäster, som har skulder men ändå skött inbetalningen av hyran, får byta upp sig till en
bättre lägenhet?